Razvoj i proizvodnja elektroničkih aparata i uređaja

Opis aparata "Digital signage"

Atraktivna konstrukcija aparata omogućuje postavljanje na javna mjesta (hoteli, turističke agencije, trgovački centri, javna uprava, muzeji i dr…) a u svrhu reklamiranja, raznih promocija, prezentacija i obavijesti. Dizajnirani tako da se mogu prilagoditi svakom prostoru.

Kućište:
Upravljačka jedinica:
Display:
DODATNE TEHNIČKE MOGUĆNOSTI I RJEŠENJA