Razvoj i proizvodnja elektroničkih aparata i uređaja

Opis aparata "Info kiosk"

Atraktivna i izdržljiva konstrukcija info kioska omogućava postavljanje na javna mjesta bez stalnog nadzora (hoteli, turističke agencije, kafići, škole, poduzeća, prodajni centri, javna uprava, muzeji i dr…) te prilikom raznih promocija, prezentacija, reklama i obavijesti.

Izradi svakog aparata pristupa se pojedinačno, nastojeći što više prilagoditi željama i potrebama naručioca, kako samim izgledom, tako i funkcionalnošću. Za svaki aparat prije samog projektiranja i izrade izrađujemo vizualizaciju (render).

Internet kiosk omogućava korisniku:
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kućište:
Upravljačka jedinica:
Display:
Touch Screen:
DODATNE TEHNIČKE MOGUĆNOSTI I RJEŠENJA

Galerija slika